Ceai cu aroma de legenda: Fares

Posted on 03/09/2012

0


Imi plac ceaiurile cu arome fine, cu gust natural si parfum tare, dar mai ales imi place sa stiu povestea lor : ce calitati miraculoase se ascund in acele frunze/flori , cine le-a descoperit, care este secretul lor si cine sunt oamenii care fac posibila intalnirea mea cu aceste arome.

Cu aceasta vadita curiozitate m-am apropiat si de povestea din spatele numelui Fares, un nume des intalnit atat de cutiile de ceai cat si pe alte siropuri sau tincturi de plante. aceasta curiozitate.

Fares se pozitioneaza si prezinta ca fiind, încă din 1929, specialişti români în procesarea plantelor medici­nale, lideri de peste opt de­cenii pe piaţa ceaiurilor şi a remediilor din plante medi­cinale din România. Com­pa­nia  se află în Tran­silvania, în Orăştie, aproape de Sarmizegetusa – inima sa­cră şi capitala antică a Da­ciei, loc în care tradiţiile populare ale întrebuinţării plan­telor medicinale au fost extrem de puternice. În 1697, de pildă, arhivele consem­nează materia­lizarea tradiţiilor prin înfiinţarea la Orăş­tie a farmaciei „La Leul de Aur”. Două se­cole mai târziu, far­macistul Andrei Fa­rago va aduce sub aus­pi­ciile ştiinţei înţelepciunea populară, reuşind să trans­forme mica far­ma­cie în etalonul fitoterapiei româ­neşti, prin fondarea în 1929 a firmei „Digitalis, Prima Companie Română pen­tru Cultivarea Plantelor Me­dicinale”, astăzi „Fares”.

“ Într-adevăr, sub îndru­ma­­rea inteligentă şi plină de dă­ruire a farmacistului Fara­go, plantele medicinale prin­deau viaţă sub formă de cea­iuri, si­ropuri şi uleiuri esen­ţiale. Pen­tru fabricarea lor, a fost orga­nizat un flux de pro­ducţie rigu­ros, ce conţinea us­cătoare, ma­şini de tocare şi selectare, ex­trac­toare, şi a fost realizată pri­ma linie de extrac­ţie a uleiuri­lor esenţiale din Româ­nia. De ase­menea, exis­tau laboratoare pen­tru analize şi control. Uleiul esenţial de mentă, de pildă, o plantă care vă place aşa de mult, a fost considerat, în peri­oa­da inter­be­lică, ca echivalent cali­ta­tiv cu cele preparate la Mil­titz, în Germania, sau la Mit­cham, în Anglia, iar frun­zele de Digitalis cultivate de Farago au fost decla­rate „Etalon Naţional Român”, fiind singurele care întru­neau nivelul de principii ac­tive stabilit la nivel european.” aflam de la dna Adelina Hanciu, brand manager la „FARES” Orăştie .

Calitatea şi originalitatea preparatelor firmei au cucerit atât specialiştii, cât şi publicul consumator, nu numai din ţară, ci şi din afara ei. Arhivele păstrează tomuri întregi de scrisori de la farmacişti şi medici, prin care se fac comenzi, dar şi aprecieri asupra efica­cităţii produselor deja folosite. În acelaşi timp, compa­nia întreţinea relaţii comerciale permanente cu firme de prestigiu din Europa şi din America de Nord, iar far­macistul Farago desfăşura şi o activitate ştiin­ţifică intensă, recunoscută şi apreciată în cercurile de specia­lişti ale epocii, atât în ţară cât şi în străinătate. Pe lângă activitatea economică şi ştiinţifică, com­pania a avut, în perioada inter­belică, şi un rol social şi educativ im­por­tant, instruind, din punct de vedere profesional, far­maciştii care făceau prac­tică aici şi militând împotriva ama­tori­lor care realizau produse în mod empiric, discreditând astfel fitote­rapia ştiinţifică. În semn de preţuire pen­tru meritele deosebite ale companiei pe care o conducea, Andrei Farago pri­meşte în 1934 dis­tincţia regală „Me­ri­tul Comercial şi Industrial clasa I”.

 În perioada comunistă, firma a fost inclusă în mod forţat în structura de stat numită „Plafar”; este de remarcat faptul că circa 70% din cifra de afaceri a aces­tuia era realizată de „sucursala” din Orăştie. Ime­diat după căderea regimului comunist, aceasta s-a des­prins, devenind compania privată „Fares”, ce deţi­ne locul întâi pe piaţa ceaiurilor şi a remediilor din plante medicinale.

 Respectul faţă de valorile tradiţionale moştenite, care ne obligă şi ne motivează, dar, în acelaşi timp, respectul faţă de consumatorul de astăzi şi atenţia la nevoile sale.

 
Calitate şi respect faţă de consumator înseamnă să creezi produse cu formule eficace, lucru de care se ocupă în fiecare zi echipa de specialisti Fares (me­dici, farmacişti, biologi, chimişti) Portofoliul de produse con­ţine astăzi peste 350 de articole, iar majoritatea sunt realizate după formule originale, rezultat al acti­vităţii departamentului de cercetare-dezvoltare.

Pe lângă ceaiurile medicinale, funcţionale şi de băut, oferta Fares con­­ţine suplimente ali­mentare (capsule şi ta­ble­te), siropuri naturale cu mie­re sau cu zahăr, tincturi, creme şi uleiuri.

Traditie si inovatie

 Firma Fares îşi des­fă­şoară activitatea şi în prezent în acelaşi loc în care Andrei Farago a început elaborarea pre­pa­ra­telor sale, numai că as­tăzi, culturile de plante me­dicinale s-au mutat în afara oraşu­lui, pe zeci de hectare proprii, iar în incinta firmei, în clădiri noi, toate liniile de procesare şi laboratoarele de ana­lize au fost complet mo­­dernizate, aşa încât în prezent ele cores­pund nor­melor europene actuale. În contextul aces­ta, de ce să pleci? În acelaşi timp, o serie de sis­teme im­por­tante menite să asigure calitatea şi sigu­ranţa pro­duselor noastre au fost im­plementate şi certificate: * sistemul de management al calităţii con­form stan­dardului ISO 9001:2008, certificat de TUV Rheinland; * sistemul de siguranţă alimen­ta­ră HACCP, certi­fi­cat con­form stan­dardului IFS de către TUV Rhein­land; * autorizarea de Agenţia Naţio­nală a Me­di­camen­tului a fluxului de ceaiuri ca fiind con­form pentru fa­bri­carea de medicamente de uz uman (GMP medical).

Eforturile recunoscute, calitatea apreciata

In 2011 Fares a ocupat locul 28 în Top 50 al celor mai iubite şi cunoscute branduri româneşti, fiind, de altfel, singurul brand de ceaiuri prezent în acest top. Spre deosebire de alţi ani, criteriile pe baza cărora s-a rea­lizat topul nu au mai fost strict financiare, preferinţele şi încrederea consumatorilor fiind decisive.

Reclame
Posted in: Ne place